Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Jeg vil investere i min kones særeje-hus – hvordan får jeg andel i husets værdi?

Min kone har købt og ejet sit hus i lang tid før vi mødte hinanden og blev gift.

I forbindelse med at vi blev gift, fik vi lavet særeje, således at hun ejer huset og også står på skødet 100%.
Med tiden er der kommet udvendig vedligehold, og vi taler om at få nyt tag.

Jeg vil naturligvis godt være med til at dække udgiften, men vil også gerne have glæde af en eventuel værdiforøgelse på huset, friværdi o.lign.

Hvordan får jeg på bedste, nemmeste og billigste måde en “andel” i huset?

Hvordan med deling ved evt. skilsmisse, hvordan vil min “del” blive gjort op i forhold til husets værdi ?

Svar:

Tak for dit spørgsmål.

Den letteste og billigste måde er, at I ved en ægtepagt (tillæg til ægtepagt) gør en del af huset til delingsformue (tidligere omtalt som fælleseje) – f.eks. en bestemt brøkdel eller et bestemt beløb.

Hvis I f. eks. gør 20% til delingsformue, vil du få 10% af friværdien i tilfælde af separation eller skilsmisse. Hvis I gør 200.000 kr. til delingsformue, vil du få 100.000 kr. af friværdien i tilfælde af separation eller skilsmisse

Ægtepagtens tinglysning koster 1.850 (2024-tal). Hertil kommer advokatsalæret, som er kr. 3.750, hvis I opretter ægtepagten via MinAdvokat.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg