Vil du have en ægtepagt? Elsker du mig ikke?

En ægtepagt om særeje bliver af mange anset som noget af det mest uromantiske, de kan forestille sig. Men ægtepagtens dårlige rygte er ufortjent. En ægtepagt kan sagtens være en fornuftig - og ja, romantisk - ting at oprette.

Ægtepagter sikrer den længstlevende af jer Det bliver ofte overset, at ægtepagter ikke nødvendigvis  oprettes for at tage højde for skilsmisse, men for at stille den længstlevende ægtefælle bedre økonomisk i tilfælde af dødsfald. Har den ene part således en meget stor gæld og/eller børn fra tidligere forhold, sørger en ægtepagt for, at den andens formue ikke skal deles med den afdødes kreditorer/børn. At man tager ansvaret for at sikre den andens økonomi og hverdag i tilfælde af ens død, kan dårligt betegnes som uromantisk.

Ægtepagter forebygger strid ved skilsmisse

Derudover er oprettelsen af en ægtepagt før vielsen ikke et udtryk for, at man planlægger, at ægteskabet skal ende i skilsmisse. Men en ægtepagt har man tværtimod i god tid taget stilling til mange af de spørgsmål om deling af formuen, som ellers kan forårsage langvarige stridigheder og retssager ved en skilsmisse. Mange ægtepar vil hellere tale om død og testamente end de vil tale om deling af værdier, pension osv. i tilfælde af skilsmisse. Det er synd – for det er fornuftigt at tage en snak om økonomi ved skilsmisse længe inden, at en skilsmisse overhovedet er aktuel. Man kan eventuelt sammenligne en ægtepagt med ulykkesforsikringer.  Man opretter ikke en ulykkesforsikring fordi man planlægger at komme til skade snart – man opretter den fordi, hvis uheldet er ude, kan det få enorm betydning for økonomien, hvorvidt man har været forudseende og fået oprettet de fornødne dokumenter.

Hvornår skal ægtepagten oprettes?

Det kan ikke anbefales at vente til kort før vielsen med at drøfte spørgsmålet om ægtepagt og særeje. En ægtepagt kræver tid og planlægning  – den skal ikke indgås under pres, heller ikke tidspres. Ægtepagter kan udmærket oprettes efter vielsen. Har man imidlertid været gift i mange år med fælleseje, er det ikke givet, at en ægtepagt om særeje længere er i begges interesse. Man har fælleseje – og en ægtepagt om særeje om f.eks. mandens virksomhed bør i den situation ikke underskrives af hustruen, medmindre hun samtidig får særeje om genstande af nogenlunde samme værdi – ellers opstår der en urimelig økonomisk skævhed i tilfælde af skilsmisse.

Konklusion

Oprettelsen af en ægtepagt forudsætter, at I kan tale åbent om følsomme emner, at I gør det klart overfor hinanden, hvad I har af forventninger omkring økonomi både under ægteskabet og efter et evt. brud. Oprettelsen af en ægtepagt kræver, at I elsker hinanden nok til at også at tænke ud i fremtiden og at I som par taler åbent om emner som “død” og “skilsmisse”. I kan tale åbent om sensitive emner, I ved, hvad I går ind til, og I elsker hinanden nok til også at tænke ud i fremtiden – er der noget mere romantisk end en ægtepagt?

Vidste du dette?