Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Testamenteadvokat København

Det er vigtigt at få advokathjælp til at formulere et testamente korrekt. Det er i dag mindre vigtigt, hvorvidt advokaten bor i København.

God idé at få advokathjælp til testamente

Hvert år opretter tusindvis af københavnere et testamente. Traditionelt har oprettelsen af et testamente indebåret, at man skulle:

  1. finde en lokal advokat, der arbejdede med arveret,
  2. tage fri fra arbejde for at deltage i et eller flere møder hos advokaten, og
  3. være i tvivl om, hvad testamentet samlet set kom til at koste, eftersom det afhang af tidsforbruget.

Hvad gør andre københavnere?

Med internettets fremkomst er der kommet alternativer til den gamle fremgangsmåde ved testamentsoprettelse:

Sådan får man advokathjælp til testamente i dag:

  1. På internettet kan man komme i kontakt med advokater, der udelukkende arbejder med testamenters oprettelse
  2. Ved at svare på en række spørgsmål i et særligt online-spørgeskema, kan man bestille sit testamente hjemmefra – også om aftenen
  3. Prisen kender man fra starten – og den er fast, uanset hvor mange spørgsmål eller rettelser, man måtte have.

Siden 2003 har man i Danmark kunne få en advokat til at oprette testamente online – flere hundrede københavnere benytter sig årligt af denne mulighed og tallet er stigende.

Kontakt en specialist via internettet

Kvaliteten er højere, når man går til en specialist – det gælder i mange af livets forhold,også for testamenter.

Testamenter er en form for ”papirarbejde”, der er særdeles velegnet at klare via internet. Spørgsmål og kommentarer afklares hurtigt via e-mail eller telefon. Når testamentet er, som du ønsker, får du det tilsendt som PDF-fil – parat til at printe ud i to eksemplarer.

Underskrift skal ske lokalt i københavnsområdet

De to eksemplarer skal underskrives for rettens notar – typisk ved notaren i Hestemøllestræde i midten af København. Underskrift kan også ske i de omkringliggende retskredse, f.eks. ved retten i Lyngby, retten i Glostrup, retten på Frederiksberg eller andet dommerkontor i nærheden. Den præcise adresse m.v. får du sammen med det endelige testamente.

Advokaten skal ikke (længere) med til mødet hos notaren – advokatens rolle som ”identitetsvidne” kan løses ved, at man selv medbringer pas eller kørekort.

Når testamentet er underskrevet hos notaren, har du/I et gyldigt notartestamente. Lavet og underskrevet af jer – med kyndig advokathjælp via nettet.

Ulempen ved at benytte advokat på nettet

Der er også en ulempe ved at benytte en testamentsadvokat via nettet frem for en advokat fra København:

Du møder ikke den lokale advokat personligt på advokatens kontor, hvor I får en kop kaffe og drøfter testamentet.

Kommunikationen sker i stedet via telefonmøder og e-mail. Erfaringsmæssigt er folk glade for at testamente kan klares via telefon/e-mail hjemmefra – selvom de selv må stå for at lave kaffe.

P.S. Du kan oprette testamentet til en fast pris på kr. 3.250 inkl. moms, hvis du opretter det online. Testamentet udfærdiges af 2 specialister i arveret – hvilket sikrer, at testamentet juridisk stemmer overens med dine ønsker.
Gå videre med oprettelse af testamente her.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten