Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Papirløst samlevende med særbørn

Hvis du og din samlever ønsker at få arveret efter hinanden, kan det kun gøres på en måde. Nemlig ved at I begunstiger hinanden i et testamente!

Som samlevere får I ingen automatisk arveret efter hinanden, og det gælder uanset, om I lever sammen i fx 5, 20 eller for den sags skyld i 100 år.

Hvis I begge har børn, kan I begunstige hinanden med 7/8 af, hvad I hver især måtte efterlade jer – et såkaldt “udvidet samlevertestamente” – forudsat at I har fælles børn eller har boet sammen i 2 år.

Hvis kun den ene af jer har børn, kan vedkommende begunstige den anden af jer med 7/8 af sine værdier (forudsat at I har boet sammen i 2 år på dødstidspunktet), mens den barnløse halvdel af jer kan begunstige den part, der har barnet, med alle sine værdier.

I et testamente vil I kunne:

  • Bestemme, at den af jer, der lever længst, skal arve mest muligt efter førstafdøde
  • Bestemme, at alle børnene skal arve ligeligt, når den længstlevende af jer går bort – eller
  • Bestemme, at eller flere af børnene skal arve mindst muligt – f.eks. hvis der er dårlig kontakt til børn fra tidligere forhold
  • Træffe bestemmelse om børnetestamente, hvis børnene er under 18 år. Biologiske forældre vil som udgangspunkt have fortrinsret.
  • Bestemme, at arven til børnene skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse
  • Bestemme, at testamentet skal gælde uændret, hvis I en dag skulle indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden
  • Tage højde for, at I eventuelt får flere børn efter testamentets oprettelse.
  • Et gensidigt testamente kan af advokaten skræddersys til samlevere, hvoraf den ene – eller eventuelt begge – har børn fra tidligere forhold.

Ønsker du at begunstige din samlever med så meget som muligt – og omvendt selv blive begunstiget med så meget som muligt – kan du bestille et gensidigt testamente, baseret på jeres familieforhold og individuelle ønsker.

Hvad I også bør gøre:

Din samlever anses for din “nærmeste pårørende” på forsikringer og pensioner, hvis I venter, har eller har haft et fælles barn eller har levet sammen i to år. Dette gælder dog ikke for pensioner og forsikringer, som du allerede havde før den 1.1.2008, så det er væsentligt, at du sørger for at indsætte din samlever som begunstiget på disse. Husk også at indsætte hinanden som begunstigede hos ATP.

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten