Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Papirløst samlevende med børn

Hvis du og din samlever ønsker at få arveret efter hinanden, kan det kun gøres på en måde. Nemlig ved at I begunstiger hinanden i et testamente!

Som samlevere får I ingen automatisk arveret efter hinanden, uanset om I har børn sammen.

Eftersom I har et fælles barn eller flere børn sammen, kan I i et testamente begunstige hinanden med op til 7/8 af, hvad I hver især måtte efterlade jer (“mest muligt”). Dette betegnes ofte som en “udvidet samlevertestamente”.

I et testamente vil I kunne:

  • Bestemme, at den af jer, der lever længst, skal arve mest muligt (dvs. halvdelen) efter førstafdøde
  • Træffe bestemmelse om børnetestamente, hvis jeres børn er under 18 år
  • Bestemme, at arven til jeres børn skal være deres særeje og derfor ikke deles ved f.eks. skilsmisse
  • Bestemme, at testamentet skal gælde uændret, hvis I en dag skulle indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden
  • Tage højde for, at I eventuelt får flere børn efter testamentets oprettelse.
  • Et gensidigt testamente kan af advokaten skræddersys til samlevere, der kun har fælles børn.

Men det kan også bruges af samlevere, hvoraf den ene – eller eventuelt begge – har børn fra tidligere forhold.

Ønsker du at begunstige din samlever med så meget som muligt – og omvendt selv blive begunstiget med så meget som muligt – kan du bestille et gensidigt testamente, baseret på jeres familieforhold og individuelle ønsker.

Hvad I også bør gøre: Din samlever anses for din “nærmeste pårørende” på forsikringer og pensioner, eftersom I venter, har eller har haft et fælles barn. Dette gælder dog ikke for pensioner og forsikringer, som du allerede havde før den 1.1.2008, så det er væsentligt, at du sørger for at indsætte din samlever som begunstiget på disse. Husk også at indsætte hinanden som begunstigede hos ATP.

Kristian Ravn-Petersen

Kristian Ravn-Petersen

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
E-mail: krp@minadvokat.dk

Om advokaten