Notarens rolle ifbm. testamente

Det er muligt at udforme to typer af gyldige testamenter, hvis vi ser bort fra de stærkt begrænsede nødtestamenter og indbotestamenter.

Der er tale om vidnetestamenter og notartestamenter. På MinAdvokat.dk laver vi alene notartestamenter. Herunder forklarer vi hvorfor.

Et vidnetestamente skal for at være gyldigt være underskrevet af to gyldige vidner samtidigt. Et vidne må ikke være begunstiget i testamentet. Testamenterer du fx til din niece i testamentet må niecen ikke være en af de to personer, der underskriver testamentet. Testator alene beholder en kopi af testamentet og skal sørge for, at testamentet bliver fundet, når tiden er inde.

Et notartestamente underskrives og varetages af en notar – en medarbejder for Skifteretten. Denne medarbejder overtager ansvaret for, at testamentet bliver bragt til fuldbyrdigelse, når testator går bort. Denne sikkerhed for at testamentet bliver fulgt har man ikke med et vidnetestamente, da dette risikerer at blive væk.

Ydermere er vidnetestamenter ofte udformet af testator selv uden at en advokat har været inde over med alle de risici, det medfølger.

Pris for notartestamente på MinAdvokat.dk

Det koster 300 kroner at få en notar til at underskrive og varetage ens testamente. Når du opretter et testamente med MinAdvokat.dk er prisen fast på 3.250 kroner – det er eksklusive gebyret til notaren. Samlet set koster det altså 3.550 kroner inklusive moms at få udfærdiget et testamente af advokater på MinAdvokat.dk og sikre dets fuldbyrdigelse af en notar.

Der er en notar inden for hver Skiferet – og der er 24 Skifteretter i Danmark.

Når du bestiller et testamente med MinAdvokat.dk får du vejledning til, hvilken notar, der er nærmest dag. Har du ikke mulighed for at komme ud til notaren selv, fx fordi du sidder i kørestol, er det muligt at få notaren til at køre ud til dig i stedet og underskrive testamentet i dit hjem.

MinAdvokat.dk anbefaler notartestamenter, da der ingen garanti er for, at et vidnetestamente bliver fulgt – og så er alle ens kræfter spildte.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten