Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-15)

Hvordan bliver din ægtefælle eller samlever begunstiget på din kollektive pensionsordning ved din død?

Hvis du sørger for at opfylde nogle få betingelser, kan du sikre udbetalinger til din ægtefælle eller samlever, så længe vedkommende er i live.

Hvis du via din ansættelse har en såkaldt ”kollektiv pensionsordning”, er du sikret en månedlig pension, når du bliver pensionist. Pensionsudbetalingen stopper ved din død.

Hvis nogle konkrete betingelser er opfyldt, vil der efter din død også være en livsvarig pensionsudbetaling til din ægtefælle eller din samlever. Dette kaldes en ægtefællepension eller en samleverpension.

I det følgende kan du læse betingelserne og mine kommentarer til betingelserne.

Hvis du er gift – ægtefællepension

Hvad er betingelserne for, at din ægtefælle er begunstiget?

En ægtefælle er berettiget til ægtefællepension, hvis disse to betingelser er opfyldt:

  1. Ægteskabet er indgået inden den forsikredes fyldte 67. år.
  2. Ægteskabet har bestået 3 måneder på dødsfaldstidspunktet, medmindre dødsfaldet skyldes ulykkestilfælde eller en akut infektionssygdom.

Advokatens kommentar:

Som det fremgår, er det væsentligt, at du har indgået ægteskabet ”i tide”, hvis du vil sikre din ægtefælle en livsvarig udbetaling efter din død. Bemærk, at der i nogle pensionsselskaber benyttes en anden tidsfrist end det 67. år – sørg for at læse dine egne pensionsbetingelser.

Man kan udmærket blive gift og samtidig aftale, at man ikke ønsker at arve noget fra hinanden. Det forhindrer ikke din ægtefælle i at være berettiget til enkepension. I kan også aftale fuldstændigt særeje i jeres ægteskab, så I ikke skal dele noget i tilfælde af skilsmisse.

Du kan læse mere om den såkaldt 50 plus” løsning i denne artikel, som omhandler de såkaldte ”sene ægteskaber”.

”Vi valgte MinAdvokat fordi det forekom os at være en nem vej til oprettelse af et gensidigt testamente. Til vores store glæde oplevede vi, at den moderne teknik med anvendelse af Internettet blev fulgt op af flot personlig rådgivning og service. Kan varmt anbefales.

På notarialkontoret var kommentaren: ”Jeg kan se, at I har været i gode hænder.”

Ros fra tidligere klienter
5/5

Jette & Tom Rishøj

Hvis du er ugift samlevende – samleverpension

Er du ikke gift, men har du derimod en fast samlever, stilles der flere betingelser end for ægtefæller. Bemærk særligt betingelse nummer fire nedenfor – den overser mange.

Hvad er betingelserne for, at din samlever er berettiget til samleverpension?

For at din samlever er berettiget, skal disse fire betingelser være opfyldt:

1. Du må ikke være gift eller have en eks-ægtefælle, som stadig er berettiget til ægtefællepension efter dig.

Advokatens kommentar:

Denne betingelse kan være relevant, hvis du fortsat betaler ægtefællebidrag til din eks-ægtefælle. Det er relativt kompliceret, og det har kun relevans for få personer, hvorfor jeg ikke vil uddybe dette her – skriv til mig, hvis du står i denne situation.

2. Der foreligger ikke ægteskabshindring efter lovgivningen.

Advokatens kommentar:

Du og din samlever skal have juridisk mulighed for at gifte jer, hvis I ønskede det. Du må eksempelvis ikke være gift i forvejen eller sidde i såkaldt uskiftet bo. Hindringen skal være væk senest når du fylder 67 år. Hvis du ønsker hjælp til at få et uskiftet bo skiftet/ophævet, er du velkommen til at kontakte mig.

3. Der er fælles bopæl med forsikrede på dødsfaldstidspunktet.

Advokatens kommentar:

Du og din samlever skal bo sammen. Det er ikke tilstrækkeligt, at I er i fast parforhold, hvis I bor i hver jeres bolig. Den fælles bopæl skal være etableret før du er fyldt 67 år.

Herudover skal den ene af disse to yderligere krav være opfyldt:

a. Den fælles bopæl skal have bestået i mindst 2 år inden dødsfaldet, eller

b. Du og din samlever venter, har eller har haft et barn sammen.

Hvis I ophæver jeres samliv, bortfalder din samlevers ret til samleverpension. Bemærk dog, hvis det ikke er uoverensstemmelser mellem jer, der har ført til det ophævede samliv, kan din samlever i visse tilfælde fortsat være berettiget. Hvis den fælles bopæl eksempelvis er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder ældrebolig, kan samleveren fortsat være berettiget til kollektiv samleverpension.

4. Du skal have oprettet et testamente, hvor du efterlader en vis brøkdel af din formue til din samlever

Advokatens kommentar:

Ofte bliver betingelsen om oprettelse af testamente overset, hvilket er synd. 

Pensionsselskaberne stiller som betingelse, at du i et testamente indsætte din samlever til at arve mindst samme andel, som en ægtefælle ville være berettiget til at få i tvangsarv.

Det vil sige, at du i et testamente skal indsætte din samlever som arving til mindst 1/8 af din formue, hvis du har livsarvinger (børn og disses efterkommere) eller mindst 1/4 af din formue, hvis du ikke har livsarvinger.

Bemærk, at det bør være en brøk, din samlever arver – ikke eksempelvis et fast beløb eller genstande, idet der i givet fald vil være risiko for, at værdien af din samlevers arv ikke udgør en tilstrækkelig stor andel af din samlede formue.

Testamentet skal være oprettet, dvs. underskrevet foran notar eller to neutrale vidner – senest 3 måneder før din død og inden du er fyldt 67 år.

Endelig skal du være opmærksom på, at pensionsselskabernes betingelser ikke er identiske. Nogle selskaber stiller kun krav om testamente, hvis du og din samlever IKKE venter, har eller har haft et barn sammen. Undersøg hvilke betingelser, der gælder i dit eget pensionsselskab.

Skal der stå andet i testamentet?

Når du alligevel er i gang med at oprette testamente til fordel for din samlever, bør du overveje, om der skal stå andet i testamentet.

Nogle samlevende par opretter et fælles testamente. Det kan blandt andet benyttes, hvis I vil sikre hinanden – og hvis du vil bestemme, at arven til din samlever senere skal tilfalde dine egne børn.

Eksempel: Du har bestemt, at din samlever skal arve 1/8 af din formue og resten skal tilfalde dine børn. Efter din død er din samlever berettiget til samleverpension – og arver 1/8 af din formue. I kan bestemme, at dine børn skal arve en vis andel af din samlevers formue, når han/hun senere dør.

I et testamente kan du/I også bestemme, at arven skal være særeje for jeres respektive børn. Det beskytter børnenes arv mod at blive delt, hvis børnene senere skulle blive skilt fra deres respektive ægtefæller. Du kan læse mere om at gøre arven til særeje her.

Hvis du vil vide mere

Ovenstående gennemgang af betingelser er ikke nødvendigvis fyldestgørende – dit pensionsselskab kan have lidt andre betingelser. Sørg for at få de aktuelle betingelser ved at kontakte dit pensionsselskab. Vi hjælper dig gerne med at gennemgå de konkrete betingelser, hvis du sender dem til os.

Hvis du har spørgsmål eller hvis du ønsker hjælp til udfærdigelsen af et testamente, hvor du begunstiger din samlever, er du velkommen til at kontakte os. Du kan via spørgeskemaet her på siden let meddele dine ønsker, din samlevers navn m.v., hvorefter advokaten formulerer testamentet.

Opret testamente for kr. 3.750,00.

14 dages returret

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten