Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Gratis testamente

Der er ingen ”advokattvang” ved oprettelse af et testamente – man må gerne skrive sit testamente selv uden hjælp fra sagkyndige.

Men pas på – det er svært at formulere testamenter juridisk præcist og man kan ikke spørge dig, hvad du mente, når det bliver relevant.

Gratis testamente – men fejlfyldt testamente?

Hvis man ikke ønsker advokatbistand ved formuleringen af testamentet, bliver kvaliteten af testamentet derefter – som i mange andre af livets forhold, gør det en væsentlig forskel for det færdige produkt, om den person, der udfører arbejdet, har erfaring og uddannelse.

Der er en lang række fejl og forglemmelser, som begås, når ikke-sagkyndige udfærdiger testamenter.

Et ”gratis testamente” kan i sidste ende blive et ”dyrt testamente” for arvingerne på grund af de tidsmæssige og økonomiske ressourcer, de efterfølgende må anvende på at føre sag om, hvorledes testamentet skal fortolkes.

Pengene til advokathjælp kan være godt givet ud.

Almindelige fejl og mangler i testamenter

Typisk består testamenternes mangler i, at der ikke er taget stilling til alle situationer. Eksempelvis er der ofte ikke taget stilling til, hvem der skal arve i anden række, hvis en arving går bort før den person, der har oprettet testamentet.

Når et testamente ikke tager stilling til arvens fordeling i en konkret situation, er det op til fortolkning, hvem der i stedet skal arve. Dette fører, som tidligere nævnt, til ubehagelige stridigheder blandt arvingerne og ofte ender arven med at gå til andre end afdøde måske umiddelbart ville have ønsket.

Testamenter: Top 10 typiske fejl (i tilfældig rækkefølge)

  1. Man har undladt at ”fremtidssikre” testamentet ved at tage højde for, at arveloven kan være ændret ved testators død, at parterne senere indgår ægteskab eller får (flere) børn.
  2. Man har glemt i indledningen at tilbagekalde tidligere oprettede testamenter.
  3. Testamentet indeholder bestemmelser om, hvem der skal modtage forsikringssummer og pensionsudbetalinger.
  4. Man har glemt, at testator sidder i uskiftet bo og derfor ikke kan testere over førstafdødes halvdel af det uskiftede bo.
  5. Testamentet indeholder ønsker, der er i strid med reglerne om tvangsarv – eksempelvis bestemmelser om, at en samlever skal have brugsret eller køberet til en fast ejendom, hvis friværdi overstiger den kvantitative testationskompetence.
  6. Testamentet mangler klare bestemmelser om, hvem der skal arve, hvis en arving eller legatar ikke overlever testator (subsidiære arvinger).
  7. I testamentet er det blot bestemt, at arven skal være arvingens ”særeje” uden at præcisere, hvilken type særeje, der menes – og om arvingen senere skal kunne ophæve særejebestemmelsen ved ægtepagt.
  8. Man glemmer i et gensidigt testamente at tage højde for alle dødsfaldsrækkefølger, eksempelvis at den yngste kan dø først – eller at parterne kan dø samtidigt.
  9. Gensidige testamenter mellem ægtefæller mangler bestemmelser om arvens fordeling ved skifte i levende live (man forudsætter, at længstlevende vil sidde i uskiftet bo til sin død).
  10. Gensidige testamenter mangler bestemmelser om længstlevendes ret til at ændre testamentet.

– har du allerede et testamente, kan du gratis få det gennemgået af en erfaren specialist i arveret, der giver sine umiddelbare kommentarer om indholdets fagmæssige kvalitet. Læs mere om gratis tjek af testamente.

Notartestamenter koster under alle omstændigheder kr. 300 i gebyr.

Et testamente kan udformes enten som et “vidnetestamente” eller et “notartestamente”.

Der er ingen gebyrer, hvis man opretter et vidnetestamente foran to neutrale vidner, men det koster kr. 300 i gebyr, hvis du vil oprette testamente hos en notar. Testamentet skal IKKE være på særligt “genpartspapir” (det ophørte den 15.7.2011), men blot på almindeligt hvidt A4-papir. Der skal dog medbringes en ekstra original med en særlig forside.

Over 95% af alle, der opretter testamente, vælger at oprette testamentet hos en notar – dels fordi notaren opbevarer testamentet indtil den dag, det bliver relevant, dels fordi notaren indestår for, at man var ved sin fornufts fulde brug ved oprettelsen, hvilket sikrer, at testamentets gyldighed vanskeligt kan anfægtes af forbigåede arvinger.
Retssager om testamenters gyldighed vedrører oftest vidnetestamenter.

Skal testamentet udformes ordentligt – og det håber vi, at du er enig i, at det skal, efter du har læst ovenstående – kan du via MinAdvokat.dk også få skræddersyet et testamente med individuelle bestemmelser for kr. 3.250. Vi indestår for, at det udformes juridisk korrekt.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten