Testamente med særeje

"Særeje" er en beskyttelse af arven - så den ikke skal deles, hvis arvingen eksempelvis senere skal skilles.

Du har mulighed for i dit testamente at bestemme, at arven efter dig skal tilfalde dine arvinger som særeje. Det bliver derved et såkaldt tredjemandsbestemt særeje.

Har du børn og ønsker du, at arven til dem skal tilfalde dem som særeje kan du altså sikre dette ved at oprette et testamente i tide.

Hvis ikke der er bestemmelser om særeje for arven, indgår den i barnets ægteskab som fælleseje og deles altså med ægtefællen i tilfælde af skilsmisse og død.

Formuefællesskab er standard

Bliver man gift i Danmark og har manden fast bopæl i Danmark på vielsestidspunktet, bliver alt, hvad man ejer og fremtidigt kommer til at erhverve som udgangspunkt fælleseje. 

Det betyder ikke, at ens ting er fælles – navnet fælleseje er sprogligt misvisende. Fælleseje betyder snarere, at man har “delepligt ved ægteskabets ophør”.

Bestem særeje

Du kan i dit testamente bestemme, at arven efter dig skal være arvingens særeje.

Det betyder, at arven ikke deles med arvingens ægtefælle ved skilsmisse.

Der findes tre forskellige typer særeje, man anvender i testamenter i dag – og de har det fællestræk, at arven ikke deles med arvingens ægtefælle ved skilsmisse.

Forskellen mellem de tre særejeformer består i, hvad der skal ske med arven, hvis arvingen dør FØR sin ægtefælle, og i øvrigt efterlader sig børn.

Eksempel:

Du dør og efterlader dig 1 mio. kroner til din søn. Din søn er gift og har børn. Hvis din søn dør før sin hustru- hvordan skal den arvede million efter din mening deles mellem din søns børn og hans efterladte hustru?

Dit svar på dette spørgsmål afgør, hvilken af de tre typer særeje, der passer bedst til dine ønsker.

De tre særejeformer hedder kombinationssæreje, fuldstændigt særeje og fuldstændigt særeje med succession.

Du kan i følgende artikel læse meget mere om  de tre særejeformer i testamenter (og se en video om emnet).


P.S. Når du bestiller et testamente på MinAdvokat.dk har du mulighed for at bestemme, hvilken type særeje, arven skal være – og du kan få rådgivning om, hvilken type særeje, der passer bedst til dine ønsker.

 

Vidste du dette?