Bestil dit testamente

/aegtefaeller-og-testamenter/

Jeg er gift

/testamente-for-enlige/

Jeg er enlig

/ugifte-samlevende-og-testamenter/

Jeg har en samlever

Hvad bestemmer andre enlige i deres testamente?

Hvad enlige bestemmer i deres testamenter afhænger af, om de har børn eller ej.

Enlige med børn opretter ofte testamente for at sørge for, at arven bliver børnenes særeje, så den ikke deles ved skilsmisse.


Hvis man er enlig, bør man oprette et testamente.

Ved hjælp af et spørgeskema kan man oprette sit testamente hurtigt og trygt online. Takket være spørgeskemaet er tidsforbruget lavere og testamentet koster derfor også mindre. Bestil testamente her.

Nedenfor kan du læse om, hvad der typisk bestemmes i testamenter – alt efter om man har børn eller ej.

 


Enlig uden børn

Hvis du som enlig går bort uden at efterlade dig livsarvinger, vil arven efter dig tilfalde dine  forældre, og hvis disse er gået bort, dine søskende eller søskendes børn. Hvis du hverken har forældre eller søskende kan arven strækkes helt ud til din farbror eller faster – men dine fætre og kusiner er ikke arvinger efter arveloven.

Ønsker du en anden fordeling af arven kan du frit oprette testamente, da dine familiemedlemmer ikke er tvangsarvinger.

Hvis du ikke ønsker, at arven efter dig skal gå til forældre eller søskende, eller du ikke har sådanne til at modtage arven, står det dig frit at testere arven efter dig til eksempelvis en nær ven, eller en en almennyttig forening, der ikke skal betale afgift af arven.

Ofte vil de ønskede arvinger (eksempelvis niecer) skulle betale boafgift og tillægsboafgift af arven. Hvis du regner med at efterlade dig over ca. 500.000 kr., kan du sørge for, at dine arvinger skal betale mindre i afgift, hvis du indsætter en almennyttig forening som medarving. Du kan læse mere om denne såkaldte 30 %-løsning, her.


Enlig med børn

Hvis du har børn, bestemmer arveloven som udgangspunkt, at arven efter dig tilfalder dine børn til lige deling. Det er også vores erfaring, at dette er, hvad de fleste ønsker.

Hvis du imidlertid ønsker, at arven efter dig skal være dine børns særeje – og det ønsker langt de fleste – bør du oprette et testamente, som bestemmer dette. 

Gøres arven til særeje indgår den ikke i bodelingen, såfremt barnet senere skal skilles.

Erfaringsmæssigt vil enlige med børn typisk bestemme følgende i et testamente:

  • At bestemte arvinger skal arve bestemte ting (såkaldte genstandslegater)
  • At arven skal være særeje for børnene
  • Lave et børnetestamente med dine ønsker vedrørende, hvem der skal overtage forældremyndigheden, hvis du skulle gå bort før dit barn eller dine børn er myndige
  • At en eller flere af børnene/børnebørnene skal arve mindst muligt (et såkaldt “sort får-testamente“), hvis der er dårlig eller ingen kontakt.

Vidste du dette?