Tag resultat


Fælden ved skilsmissesæreje

“Skilsmissesæreje” lyder måske umiddelbart som en fornuftig særejeform – men ingen (erfarne) advokater benytter i dag særejeformen i testamenter og ægtepagter. Der er ...

Læs mere »

Notartestamente

Hos MinAdvokat.dk udfærdiger vi som udgangspunkt testamentet som et notartestamente. Det endelige testamente bliver sendt som PDF-fil pr. e-mail – parat til at blive printet ud i to ...

Læs mere »

Hvor meget koster et testamente?

Prisen for testamenter varierer meget alt efter hvem, du sætter til at udfærdige selve testamentet. Hvor en advokat kan kræve 3.000 kroner, kan en anden advokat kræve 8.000 kroner for samme ...

Læs mere »

Testamente med særeje

Du har mulighed for i dit testamente at bestemme, at arven efter dig skal tilfalde dine arvinger som særeje. Det bliver derved et såkaldt tredjemandsbestemt særeje.

Læs mere »

Skal mit testamente tinglyses?

Et testamente bliver først gyldigt oprettet, når det er underskrevet foran en notar. Notaren er en medarbejder fra den lokale skifteret. Notaren tager et gebyr kr. 300, som dækker, at notaren ...

Læs mere »

Pengegaver til børn

Der gælder særlige regler om afgifter for så vidt angår pengegaver til børn. Op til en vis beløbsgrænse kan du afgiftsfrit give gaver til dine børn. Du kan give hvert barn op til 64.300 ...

Læs mere »

Vidste du dette?