Tag resultat


Tinglysning af ægtepagter

1. Er tinglysning nødvendig? Hvis man som ægtefæller får udfærdiget en ægtepagt om særeje eller om deling af pensioner er det ikke tilstrækkeligt, at parterne blot underskriver ...

Læs mere »

Vidste du dette?