Sådan bestiller du et testamente

Hos MinAdvokat.dk er det erfarne advokater, der udfærdiger dokumentet efter dine ønsker - og bestillingen foregår nemt online.


(Læs også hvordan du bestiller en ægtepagt eller en fuldmagt – eller kontakt os, hvis du har spørgsmål inden bestillingen)


Sådan bestiller du et testamente – i korte træk

  1. Du udfylder spørgeskemaet for testamente
  2. Inden for 10-14 dage får du et udkast tilsendt
  3. Vi retter sammen udkastet
  4. Du får en færdig version i 2 eksemplarer, du underskriver med notaren

Samlet pris: 3.250 kroner inkl. moms + 300 kroner til notaren


Sådan foregår bestillingen – mere uddybet

Hos MinAdvokat.dk kan du bestille dit testamente ved hjælp af vores online spørgeformular.

Du bliver stillet cirka 20 spørgsmål og har mulighed for selv at kommentere dine ønsker.  Det tager cirka 15 minutter at udfylde.

Din bestilling er ikke endelig, før du trykker “Bestil” på sidste side.

1. Svar på spørgsmålene

Spørgsmålene svarer til de spørgsmål, en erfaren advokat stiller på et personligt møde. Der er mulighed for selv at komme med bemærkninger til sidst i spørgeskemaet.

2. Klik og send dine ønsker til MinAdvokat

Når du har besvaret spørgsmålene kommer du frem til en slut-side, hvor du blot skal klikke på “bestil”. Først da sendes oplysningerne videre til advokaten.

3. Advokaten udformer et skræddersyet testamente

En advokat udfærdiger et udkast og sender det til dig. Herefter tager vi en snak i telefonen eller pr. e-mail om dine rettelser og spørgsmål.

4. Underskriv testamentet

Når der ikke er flere rettelser eller spørgsmål, modtager du det endelige testamente, parat til underskrift. Testamentet bør underskrives hos din nærmeste byrets “notar” – det kan gøres dagligt uden tidsbestilling. Dette koster 300 kroner.

Prisen for et testamente er 3.250 kr., hvortil kommer de 300 kr., der skal betales til notaren ved underskrift.
Den lave pris skyldes, at der ligger en tidsbesparelse i, at du selv nedskriver navne m.v. i et spørgeskema – advokaten kan derved fokusere sin tid på den juridiske formulering af testamentet.


Sådan foregår bestillingen – som video

Advokat Ulrik Grønborg fortæller om den ovenfor beskrevne bestillingsprocedure på YouTube (videoen varer 1½ minut – husk lydstyrken)

Har du spørgsmål?

Før, under og efter din bestilling er du velkommen til at spørge os til råds omkring bestillingsprocessen, hvad der kan stå i et testamente m.v. Det er gratis at spørge – ring på tlf. 8618 6846 eller send advokaten en e-mail.

 

P.S. Her kan du gå videre til spørgeskemaet til bestilling af testamente.

Vidste du dette?