Sådan bestiller du en fuldmagt

Hos MinAdvokat.dk kan du få advokathjælp til at oprette en fuldmagt.


Hvad er en fuldmagt?

En fuldmagt bruges til at give en anden person, det kan være sig en ægtefælle, et barn eller helt en tredje person, adgang til at træffe beslutninger på dine vegne. Dette kan afgrænses til at tage beslutninger indenfor et snævert område, eller gælde alle aspekter af dit liv og derved også din økonomi.

Læs eventuelt også artiklen om, hvorfor en fuldmagt er en god idé. Husk at du kan ringe på 8618 6846 eller kontakte os via internettet, hvis du har spørgsmål.


Hvordan udfærdiger man en fuldmagt?

Selve bestillingen af en fuldmagt sker ved hjælp af et spørgeskema. Du kan finde spørgeskemaet her.

Du bliver stillet cirka 10 spørgsmål i spørgeskemaet. Spørgeskemaet tager omkring 15 minutter at gennemføre.

Din bestilling er ikke endelig før du trykker “Bestil” på sidste side.

Bestillingsprocessen:

1. Svar på spørgsmålene

Spørgsmålene svarer til de spørgsmål en erfaren advokat stiller på et personligt møde. Der er mulighed for selv at stille spørgsmål til sidst i spørgeskemaet.

Anfør ved bestillingen (under “særlige bemærkninger”), hvis I er et ægtepar eller samlevende par, der ønsker 2 enslydende fuldmagter.

2. Klik og send dine ønsker til MinAdvokat

Når du har besvaret spørgsmålene kommer du frem til en slut-side, hvor du blot skal klikke på “bestil”. Først da sendes oplysningerne videre til advokaten.

3. Advokaten udformer en skræddersyet fuldmagt

En advokat udfærdiger manuelt et udkast og sender det til dig. Herefter tager vi en snak i telefonen eller pr. e-mail om dine rettelser og spørgsmål.

4. Underskriv fuldmagten

Når der ikke er flere rettelser eller spørgsmål, modtager du det endelige dokument, parat til, at du og fuldmægtigen kan underskrive den. Fuldmagten kan underskrives foran en notar – men det er ikke en gyldighedsbetingelse. Når fuldmagten er blevet behørigt oprettet, skal du selv opbevare den.

Tinglysningsretten dels vedkendes foran en notar for at være gyldig. Du får en nærmere vejledning i dette, når fuldmagtens indhold er, som du ønsker det.

Prisen for en fuldmagt er kr. 2.250 – ønskes en tilsvarende fuldmagt til ens ægtefælle, koster den yderligere kr. 500. (se priser).

Hvis du har spørgsmål

Du har mulighed for under og efter bestillingen at få rådgivning pr. telefon eller e-mail. Har du spørgsmål til konkrete punkter i din fuldmagt, eller ønsker rådgivning om, hvad der er mest hensigtsmæssigt i din situation, er du velkommen til enten at skrive til os på ug@minadvokat.dk eller ringe på 86 18 68 46.

Vidste du dette?