Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Testamentepriser

Hos MinAdvokat.dk har vi landets laveste pris på et advokattestamente og du kender prisen fra starten.

Prisen for oprettelsen af testamentet inkluderer:

  • Udarbejdelsen af udkast til testamentet
  • Fremsendelse af udkast til gennemsyn
  • Telefonmøde(r) efter dit/jeres ønske
  • Samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til testamentet er i overensstemmelse med dine/jeres ønsker
  • Fremsendelse af færdigt testamente i to eksemplarer med henblik på din/jeres underskrift for notaren

Samlet kr. 3.250,00 inkl. moms

Hertil kommer udgiften til notarens gebyr kr. 300,00.

Når du bestiller, ligger prisen fast fra starten – og advokaten vejleder dig undervejs og tager sig den nødvendige tid til at besvare de spørgsmål, som kan opstå.

Såfremt du ønsker det, kan dokumenterne blive gennemgået telefonisk med advokaten og eventuelle rettelser blive indføjet. Du kan under telefonmødet få svar på alle dine spørgsmål vedrørende netop dit testamente/ægtepagt.

Dette er inkluderet i prisen.

Hastesag?

Såfremt det virkelig haster med udfærdigelsen af testamentet, eksempelvis pga. forestående ferierejse, kan du få testamentet hasteekspederet, tale med advokat med kort varsel og evt. få tilsendt et vidnetestamente pr. mail i stedet for post.

Vidnetestamentet er hurtigere at underskrive for dig, men det bør følges op med udfærdigelse af notartestamente (inkluderet), når ferierejsen er vel overstået.
Angiv, at det er en hastesag i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet, eller send en mail direkte/ring efter skemaet er besvaret og indsendt.

Hastetillæg kr. 1.500,00 inkl. moms

Hvorfor denne faste pris?

Prisen er lav, hvilket tilsyneladende har givet enkelte det indtryk, at kvaliteten af de færdige dokumenter er tilsvarende lav.

Dette er ikke tilfældet(!).

Der ligger en stor tidsbesparelse i, at man selv via et intelligent spørgeskema nedskriver alle informationer og ønsker, således at advokaten kan fokusere sin tid på den præcise juridiske formulering af testamentet og rådgivning om eventuelle tvivlsspørgsmål.

Hos MinAdvokat er vi desuden specialiserede i familie- og arveret og har gennem mange år oparbejdet en særlig ekspertise inden for oprettelse af ægtepagter og testamenter.

Dette er grundene til, at høj juridisk kvalitet og fast, lav pris kan følges ad hos netop MinAdvokat.

Betalingsbetingelser

Du kan fortryde din bestilling efter du har modtaget et udkast til dokument og helt frem til, at der er gået 14 dage fra modtagelsen.

Du betaler først den vedlagte faktura, når dokumentet er endeligt oprettet.

Der kan ikke betales med Dankort over nettet, men gerne via din “netbank” til vores klientkonto reg.nr. 2211, kontonummer 0044 231 832.

Husk at anføre sagens journal-nummer og dit navn ved indbetalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 21 dage efter fakturaens afsendelse, hvorefter fakturaen er forfalden til betaling.

Mere information

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte
Advokat Ulrik Grønborg
Advokaterne Sankt Knuds Torv,
Ryesgade 31, 8000 Aarhus C.

Tlf. 8618 6846
Fax: 8613 1500
e-mail: ug@minadvokat.dk

Bestil nu

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten