Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Fuldmagt priser

Prisen for oprettelsen af fuldmagten inkluderer:

  • Udarbejdelsen af udkast til fuldmagt
  • Fremsendelse af udkast til gennemsyn
  • Telefonmøde efter dit ønske
  • Samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet er i overensstemmelse med dine ønsker
  • Fremsendelse af den endelige fuldmagt i et eller flere eksemplarer med henblik på din underskrift

Samlet kr. 2.250,00 inkl. moms

Hertil kommer notargebyr kr. 300, hvis fuldmagten oprettes hos notar (ikke påkrævet).

Ønsker du og din ægtefælle en (enslydende) fuldmagt hver især, koster fuldmagten til din ægtefælle kr. 750 yderligere – dvs. samlet kr. 3.000 inkl. moms for de to fuldmagter, forudsat at de er enslydende, blot med navnene ombyttet.

Hvorfor denne faste pris?

Der ligger en stor tidsbesparelse i, at man selv via et intelligent spørgeskema nedskriver alle informationer og ønsker, således at advokaten kan fokusere sin tid på den præcise juridiske formulering af dokumentet og rådgivning om eventuelle tvivlsspørgsmål.

Hos MinAdvokat er vi desuden specialiserede i familie- og arveret og har gennem mange år oparbejdet en særlig ekspertise inden for oprettelse af fuldmagter.

Dette er grundene til, at høj juridisk kvalitet og fast, lav pris kan følges ad hos netop MinAdvokat.

Resultatet er tilfredse klienter fra hele landet.

Betalingsbetingelser

Du kan fortryde din bestilling efter du har modtaget et udkast til dokument og helt frem til, at der er gået 14 dage fra modtagelsen.

Vi vedlægger en faktura sammen med udkastet til dokumentet – du har dog fortsat ovennævnte returret.

Der kan ikke betales med Dankort over nettet, men gerne via din “netbank” til vores klientkonto reg.nr. 2211, kontonummer 0044 231 832.

Husk at anføre sagens journal-nummer og dit navn ved indbetalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 21 dage efter fakturaens afsendelse, hvorefter fakturaen er forfalden til betaling.

Mere information

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte
Advokat Ulrik Grønborg
Advokaterne Sankt Knuds Torv,
Ryesgade 31, 8000 Århus C.

Tlf. 8618 6846
Fax: 8613 1500
e-mail: ug@minadvokat.dk

Bestil nu