Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ægtepagtspriser

Prisen for udarbejdelse for ægtepagt inkluderer:

  • Udarbejdelsen af udkast til ægtepagt
  • Fremsendelse af udkast til gennemsyn
  • Telefonmøde efter jeres ønske
  • Samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til ægtepagt er i overensstemmelse med jeres ønsker
  • Fremsendelse af færdigt udkast til ægtepagt med henblik på jeres underskrift
  • Bistand med ekspedition af den digitale tinglysning af ægtepagt ved Tinglysningsretten
  • Udfærdigelse af “tinglysningsfuldmagt”, såfremt I ikke begge har NemID

Samlet kr. 3.250,00 inkl. moms

Hertil kommer statens tinglysningsafgift kr. 1.750.

Oversættelse af ægtepagt

Når I underskriver en ægtepagt, er det væsentligt, at I begge forstår, hvad I skriver under på. Ellers kan ægtepagten i værste fald senere erklæres ugyldig. Skal du giftes med en udlænding, anbefaler vi, at ægtepagten oversættes til et sprog, eksempelvis engelsk, thai eller spansk, som din ægtefælle forstår.

Hvis det ønskes, kan vi hos MinAdvokat formidle en oversættelse af ægtepagten for kr. 2.000 inkl. moms til de fleste sprog, herunder spansk, thai, russisk, engelsk m.m. Nogle sprog koster (lidt) mere end dette – oversættelse sker i givet fald via en autoriseret translatør.

Når den danske ægtepagt og oversættelsen er formuleret korrekt, skal I underskrive såvel den danske original som den udenlandske version og sende den hertil – så sørger vi for tinglysning.

Hvorfor denne faste pris?

Der ligger en stor tidsbesparelse i, at man selv via et intelligent spørgeskema nedskriver alle informationer og ønsker, således at advokaten kan fokusere sin tid på den præcise juridiske formulering af dokumentet og rådgivning om eventuelle tvivlsspørgsmål.

Hos MinAdvokat er vi desuden specialiserede i familie- og arveret og har gennem mange år oparbejdet en særlig ekspertise inden for oprettelse af ægtepagter og testamenter.

Dette er grundene til, at høj juridisk kvalitet og fast, lav pris kan følges ad hos netop MinAdvokat.

Resultatet er tilfredse klienter fra hele landet.

Betalingsbetingelser

Du kan fortryde din bestilling efter du har modtaget et udkast til dokument og helt frem til, at der er gået 14 dage fra modtagelsen.

Den gratis fortrydelsesret bortfalder dog, så snart der er lavet yderligere arbejde (tilretninger, afholdt møde, korrespondance eller lignende) på sagen end fremsendelsen af det indledende udkast. I sådanne tilfælde vil der ikke blive faktureret fuld pris, men alene for det med sagen forbundne arbejde.

Vi vedlægger en faktura sammen med udkastet til dokumentet – du har dog fortsat ovennævnte returret.

Der kan ikke betales med Dankort over nettet, men gerne via din “netbank” til vores klientkonto reg.nr. 2211, kontonummer 0044 231 832.

Husk at anføre sagens journal-nummer og dit navn ved indbetalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 21 dage efter fakturaens afsendelse, hvorefter fakturaen er forfalden til betaling.

Mere information

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte
Advokat Ulrik Grønborg
Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S,
Ryesgade 31,
8000 Aarhus C.

Tlf. 8618 6846
Fax: 8613 1500
e-mail: ug@minadvokat.dk

Bestil nu