Priser

Hos MinAdvokat kender du advokatens honorar fra starten.

Prisen inkluderer, at to advokater udfærdiger dokumentet
efter dine ønsker – og at du kan få svar på spørgsmål, komme
med tilføjelser m.v. via telefon eller e-mail.
Alle priser er inklusive moms.

 

testamente-ikon

Testamente

Bestem hvem der skal arve dig, om arven skal være særeje mm.

3.250,-

Læs mere
aegtepagt-ikon

Ægtepagt

Få særeje eller aftal deling af pensioner.

3.250,-

Læs mere
fuldmagt

Fuldmagt

Afgør hvem der skal varetage dine interesser.

2.250,-

Læs mere
samejeoverenskomst

Samejeoverenskomst

Aftal ejerforholdene i jeres bolig.

1.750,-

Læs mere
familielån

Familielån

Lån penge  til dine nærmeste rente- og afdragsfrit.

1.250,-

Læs mere
Gaveoverdragelse

Gaveoverdragelse

Overdrag en del af din ejendom til din ægtefælle.

3.250,-

Læs mere
Gavebrev

Gavebrev

Giv en pengegave

1.250,-

Læs mere

 

 

Bemærk følgende afgifter til myndighederne:

  • Når et testamente skal underskrives hos notar, er der en notarafgift kr. 300 (betales til notaren).
  • Når en ægtepagt skal tinglyses i Personbogen, er der en tinglysningsafgift kr. 1.660.
  • Når en gaveoverdragelse af fast ejendom skal tinglyses, er tinglysningsafgiften 1.660 + 0,6% af den seneste offentlige ejendomsvurdering.
  • Der er hverken tinglysningsafgift, notargebyr, stempel eller lignende på gældsbreve.

Find fejl og spar 300 kroner

Hastesag?

Såfremt det virkelig haster med udfærdigelsen af testamentet, fuldmagten, eller ægtepagten, eksempelvis pga. forestående ferierejse, kan du få sagen hasteekspederet og tale med en advokat med kort varsel.

Angiv, at det er en hastesag i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet, eller send en mail direkte/ring efter skemaet er besvaret og indsendt.

Hastetillæg kr. 1.250,00 inkl. moms

Hvorfor denne faste pris?

Der ligger en stor tidsbesparelse i, at man selv via et intelligent spørgeskema nedskriver alle informationer og ønsker, således at advokaten kan fokusere sin tid på den præcise juridiske formulering af dokumentet og rådgivning om eventuelle tvivlsspørgsmål.

Hos MinAdvokat er vi desuden specialiserede i familie- og arveret og har gennem mange år oparbejdet en særlig ekspertise inden for oprettelse af ægtepagter og testamenter.

Dette er grundene til, at høj juridisk kvalitet og fast, lav pris kan følges ad hos netop MinAdvokat.

Resultatet er tilfredse klienter fra hele landet.

Prisen for et testamente vil normalt være højere hos andre advokater – dagbladet Politiken ringede rundt og foretog en prisundersøgelse i 2007, hvor advokatpriser fra hele landet fremgik. Gennemsnitsprisen var kr. 4.200 inkl. moms (2007-priser) for et testamente.

MinAdvokat forbeholder sig ret til at henvise klienter til at tage personlig kontakt til en advokat, såfremt det er vores vurdering, at sagen ikke på betryggende vis kan behandles uden et forudgående personligt møde med klienten/klienterne.

Betalingsbetingelser

Du kan fortryde din bestilling efter du har modtaget et udkast til dokument og helt frem til, at der er gået 14 dage fra modtagelsen.

Den gratis fortrydelsesret bortfalder dog, så snart der er lavet yderligere arbejde (tilretninger, afholdt møde, korrespondance eller lignende) på sagen end fremsendelsen af det indledende udkast. I sådanne tilfælde vil der ikke blive faktureret fuld pris, men alene for det med sagen forbundne arbejde.

Vi vedlægger en faktura sammen med udkastet til dokumentet – du har dog fortsat ovennævnte returret.

Der kan ikke betales med Dankort over nettet, men gerne via din “netbank” til vores klientkonto reg.nr. 2211, kontonummer 0044 231 832.

Husk at anføre sagens journal-nummer og dit navn ved indbetalingen.

Betalingsbetingelserne er netto kontant 21 dage efter fakturaens afsendelse, hvorefter fakturaen er forfalden til betaling.

Mere information

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte
Advokat Ulrik Grønborg
Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S,
Ryesgade 31, 8000 Århus C.

Tlf. 8618 6846
Fax: 8613 1500
e-mail: ug@minadvokat.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag 9.00-16.00
Fredag 9.00-15.00

Prisen inkluderer:

√ Skræddersyet dokument gennemgået af 2 erfarne advokater

√ Telefonmøde efter dit/jeres ønske

√ Samtlige finpudsninger indtil dokumentet er som ønsket

√ Fast pris, uanset antal spørgsmål og ønsker

Vidste du dette?