Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Forskellige typer af gaver

Når man er gavmild, skal man være opmærksom på de fordele, der er ved at have dokumentation for gavens overdragelse.

Der er forskel på, hvilke juridiske dokumenter, der er behov for, alt efter, hvad gaven består i (pengebeløb eller en fast ejendom?) og hvem der er modtageren (børn eller ens ægtefælle?).

Indholdsoversigt

Overdragelse af pengebeløb til børn

Det er ikke et lovkrav, at man sørger for skriftlig dokumentation, når man overfører pengegaver til sine børn. I praksis er det dog en særdeles god idé at sikre sig skriftligt bevis for gaven, herunder om gaven skal være særeje for modtageren.

Læs artiklen Hvorfor lave et gavebrev? Du kan også gå direkte til bestilling af gavebrev.

Der skal betales gaveafgift i Danmark, såfremt gaven er over en vis størrelse. Gaver til børn er afgiftsfri, såfremt de er på 69.500 kr. (2022-sats) eller derunder. Læs mere om gaveafgift, hvis man vil give gaver til børn, svigerbørn eller andre.

Såfremt du vil overføre større beløb (eksempelvis 200.000 kr.) til børnene, ses det ofte, at giveren bestemmer, at noget af beløbet skal være en gave, mens resten skal være et (rentefrit) lån.

 Efterfølgende kan gavegiveren eftergive en del af lånet som årlige gaver – hvis giveren ønsker det.

 Læs mere om gældsbrev om rentefri familielån.

Overdragelse af pengebeløb til ægtefælle

Indtil 01.01.2018 var der krav om, at større gaver mellem ægtefælle skulle tinglyses i en gaveægtepagt. Dette krav er nu fjernet. Du kan dog forebygge tvivl om, hvorvidt der er tale om en gave (i modsætning til f.eks. lån) ved at lave et gavebrev.

Overdragelse af fast ejendom til børn

Skal sommerhuset overdrages til børnene, kan der spares betydelige omkostninger til gaveafgift, såfremt købesummen betales via en blanding af gave og lån. Du kan på vort advokatfirmas hjemmeside læse mere om detaljerne ved sådanne familieoverdragelser – og få advokathjælp til det praktiske.

Overdragelse af fast ejendom til ægtefælle

Såfremt du vil overdrage et helt eller et halvt hus til din ægtefælle, bør der tinglyses et dokument, hvor overtagelsestidspunkt og øvrige vilkår m.v. er klart beskrevet. Læs mere om gaveoverdragelse af fast ejendom.