Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Gaveoverdragelse

Efter ægtefælleloven trådte i kraft d. 01.01.2018 er det ikke længere påkrævet, at man opretter ægtepagt, når man giver en gave til sin ægtefælle.

Hvis gaven omfatter fast ejendom, er det imidlertid stadigvæk nødvendigt at oprette en overdragelsesaftale, der skal tinglyses i Tingbogen.

Prisen for en gaveoverdragelse af fast ejendom er kr. 4.750,00 inkl. moms. Hertil kommer tinglysningsafgift.

Gaveoverdragelse om fast ejendom skal tinglyses

En gaveoverdragelse skal tinglyses i Tingbogen, når gaven omhandler fast ejendom. Et typeeksempel på dette er, hvis en mand overdrager sin halvpart af boligen til sin kone.

Når ægtepagten tinglyses, skal der betales en fast afgift til staten på 1.750,00 kroner – samt et gebyr på 0,6 % af det overdragnes værdi.

Eksempel: Manden overdrager sit hus til sin kone. Huset har en værdi på 1 million kroner.
I dette tilfælde skal der betales 1.750,00 kroner i fast afgift
+ 6.000,00 kroner (0,6 % af 1 million kroner) i værdiafgift,
i alt 7.620,00 kroner i tinglysningsafgift.

(Værdiafgiften rundes ned til nærmeste hundrede, ikke den faste afgift)

Tinglysningsafgiften skal betales ud over advokathonoraret.

Værdiafgiften på 0,6% af overdragelsessummen bortfalder dog, såfremt du opretter rent særeje samtidig med gaveoverdragelsen, jf. tinglysningsafgiftslovens § 10. Man bør dog absolut ikke oprette særeje i sit ægteskab udelukkende for at opnå en kortsigtet afgiftsbesparelse.

Kontakt os, såfremt du ønsker mere forklaring herom.