Ordbog: Dødsfaldssæreje

Dødsfaldssæreje er en særejetype, hvor der er fælleseje i ægteskabet, men der bliver særeje ved en ægtefælles død. Dødsfaldssæreje er en ulovlig særejetype, og er ikke gyldig efter dansk ret, hvilket blev fastslået ved en højesteretsdom i 1991 (U 1991.125 H).

Vores adresse

MinAdvokat.dk
c/o Adv. Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31,
8000 Århus C

Telefon 8618 6846
Skriv til adv. Ulrik Grønborg

Har du spørgsmål?

Såfremt du selv har spørgsmål om arv, testamente, særeje, pensionsdeling eller fuldmagter (helst ikke andre områder af juraen – vi er meget specialiserede), kan du kontakte os.

E-mail brevkassen er gratis. Nogle ganske få af svarene bliver offentliggjort – men da kun i anonymiseret form med ændring af årstal, bynavne, køn m.v.

Kontakt os her.

 

Vidste du dette?