Ordbog: Bosondring

Ved en bosondring bliver formuefællesskabet ophævet ved et dekret, som afsiges af skifteretten. En bosondring kan forlanges af en ægtefælle, såfremt én af de i § 38 nævnte betingelser i lov om ægteskabets retsvirkninger er opfyldt.

Disse betingelser er:

  1. Den anden ægtefælle har ved vanrøgt af sine økonomiske anliggender, ved misbrug af sin rådighed over fælleseje eller ved anden uforsvarlig adfærd i væsentlig grad har formindsket den del af fællesboet, hvorover han råder, eller har fremkaldt fare for sådan formindskelse
  2. Den anden ægtefælles bo er kommer under konkursbehandling
  3. Den anden ægtefælle har ulovligt ophævet samlivet, og begæring om bosondring er indgivet inden 1 år efter samlivets ophævelse. 

Vores adresse

MinAdvokat.dk
c/o Adv. Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31,
8000 Århus C

Telefon 8618 6846
Skriv til adv. Ulrik Grønborg

Har du spørgsmål?

Såfremt du selv har spørgsmål om arv, testamente, særeje, pensionsdeling eller fuldmagter (helst ikke andre områder af juraen – vi er meget specialiserede), kan du kontakte os.

E-mail brevkassen er gratis. Nogle ganske få af svarene bliver offentliggjort – men da kun i anonymiseret form med ændring af årstal, bynavne, køn m.v.

Kontakt os her.

 

Vidste du dette?