Ordbog: Bodelingsoverenskomst

Ved en bodelingsoverenskomst forstås en aftale mellem to ægtefæller, hvor det imellem parterne aftales, hvordan fællesboet skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Hvis der ikke er indgået en bodelingsoverenskomst vil de almindelige regler i Fællesboskifteloven blandt andre love blive fulgt.

Det er muligt at aftale særeje, og derved undvige det almindelige formuefællesskab, ved at oprette en ægtepagt.

Vores adresse

MinAdvokat.dk
c/o Adv. Sankt Knuds Torv
Ryesgade 31,
8000 Århus C

Telefon 8618 6846
Skriv til adv. Ulrik Grønborg

Har du spørgsmål?

Såfremt du selv har spørgsmål om arv, testamente, særeje, pensionsdeling eller fuldmagter (helst ikke andre områder af juraen – vi er meget specialiserede), kan du kontakte os.

E-mail brevkassen er gratis. Nogle ganske få af svarene bliver offentliggjort – men da kun i anonymiseret form med ændring af årstal, bynavne, køn m.v.

Kontakt os her.

 

Vidste du dette?