Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Tillægsboafgift

Alle arvinger (undtagen ægtefæller og velgørende organisationer) skal betale en boafgift på 15 % af et dødsbos nettobeholdning (positiv formue fratrukket gæld). Nogle arvinger, som ikke er i “nærmeste familie” skal yderligere betale en tillægsboafgift på 25 %.

Boafgift og tillægsboafgift er i Danmark de juridisk korrekte betegnelser for det, der indtil 1995 hed arveafgift.