Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Separation

Ved separation forstås en ophævelse af samlivet for ægtefælle, hvilket kan ske ved bevilling eller ved dom. Separation har langt hen ad vejen de samme retsvirkninger som skilsmisse.

Hvis ægtefællerne er enige om skilsmissen skal de være separerede i seks måneder. Er de ikke enige om skilsmissen skal de være separerede i 12 måneder.

Såfremt en af ægtefællerne har udøvet vold mod den anden, været utro, begået bigami eller bortført fælles børn kan offerægtefællen få øjeblikkelig skilsmisse uden forudgående separation.