Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Registreret partnerskab

Et registreret partnerskab kunne tidligere indgås af homoseksuelle par, og det registrerede partnerskab gav parterne den samme (juridiske) retsstilling som ægtefæller. I juni 2012 blev der vedtaget en ny lov, som giver homoseksuelle muligheder for at indgå ægteskab på traditionel vis.

I forbindelse med vedtagelsen af denne lov, blev muligheden for at indgå registreret partnerskab afskaffet, men personer, som inden lovens ikrafttræden har indgået registreret partnerskab, bibeholder dog denne “status” (men med mulighed for at ændre det registrerede partnerskab til et ægteskab)