Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Personligt arveafkald

Ved et personligt arveafkald giver man kun afkald på arv for sig selv, og ikke for sine livsarvinger. Alternativet er et blankt arveafkald, der gælder både for en selv og også alle ens livsarvinger (børn og børnebørn).

Eksempel: Jeg har 2 børn (B1 og B2), hvor B1 giver et personligt arveafkald fra mig. B1 efterlader sig 1 barn (mit barnebarn). Hvis B1 afgår ved døden før mig, vil alt, hvad jeg efterlader mig tilfalde B1’s barn (mit barnebarn) og B2. Hvis B1 havde givet et blankt arveafkald, ville B1’s barn (mit barnebarn) ikke arve mig, og alt, hvad jeg efterlader mig, vil i så fald tilfalde B2.