Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Testator

En testator er en person, som har oprettet et testamente. Et testamente bestemmer, hvorledes arven efter vedkommende skal fordeles. Testamentet kan både indeholde bestemmelser om arvens procentvise fordeling (f.eks. ”50 % skal tilfalde Jens Jensen”), ligesom det kan indeholde bestemmelser om, at en person skal have ret til bestemte aktiver eller beløb – såkaldte legater (f.eks. ”75.000 kr. skal tilfalde Jens Jensen” eller ”Jens Jensen skal arve min båd”).

Hvis en person ikke opretter et testamente, vil arven blive fordelt i overensstemmelse med arvelovens almindelige regler.

Du kan oprette et testamente her.