Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Bevisbyrde

Bevisbyrde er ansvaret for at fremskaffe bevis for sin påstand. Den almindelige regel er, at den, der har påstået noget, må bevise/dokumentere, at det, vedkommende påstår, skal tages til følge (man taler derfor om at ”løfte bevisbyrden”).

I visse situationer kan bevisbyrden være omvendt. Rejses der eksempelvis indsigelse mod et vidnetestamente, er det arvingerne, der skal godtgøre, at testator var testamentshabil, jf. arvelovens § 71. (Ved notartestamenter er tvivlsløsningen derimod opretholdelse af testamentet, jf. arvelovens § 70).