Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Arveladder

En arvelader er en afdød person hvis værdier (opgjort som aktiver minus passiver) skal fordeles blandt personens arvinger i henhold til arvelovens almindelige regler.

En arvelader kan dog have oprettet et testamente, hvori arvens fordeling fremgår. Ved et testamente er det altså muligt at fravige arvelovens regler. Der er dog visse begrænsninger heri – f.eks. kan arvelovens tvangsarveregler ikke fraviges.