Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Nødtestamente

Et nødtestamente kan oprettes i en nødsituation, hvis testator er forhindret i at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente. Der er ikke formkrav til oprettelse af et nødtestamente – det kan eksempelvis ske på et egenhændigt og underskrevet dokument, ved mundtlig meddelelse til et vidne eller på en helt tredje måde (såfremt det med sikkerhed kan slås fast, at testamentet hidrører fra afdøde), eksempelvis pr. e-mail, SMS, videooptagelse o.lign.).

Nødtestamentet bortfalder efter 3 måneder efter oprettelsen, hvis der ikke har været nogen hindring for i mellemtiden at oprette et notartestamente eller et vidnetestamente.

MinAdvokat.dk anbefaler altid oprettelsen af et “ægte” notartestamente.