Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Nærmeste arvinger

Nærmeste pårørende er typisk standardklausulen (dvs. hvis andet ikke er bestemt) i begunstigelsesklausuler i livs- og ulykkesforsikringer og kapital- og ratepensionskonto.

Nærmeste pårørende dækker normalt over:

  1. ægtefællen alene, hvis en sådan efterlades,
  2. afdødes samlever, hvis parterne sammen venter, har eller har haft et barn, eller har levet sammen på fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold de sidste 2 år før dødsfaldet (gælder kun hvis begunstigelsen er sket efter d. 31.12.2007)
  3. livsarvinger, hvis sådanne efterlades
  4. testamentsarvinger, hvis sådanne efterlades
  5. legale arvinger