Ordbog: Kodicil

Et kodicil er et tillæg til et testamente og er undergivet de samme formkrav som et testamente. Kodiciller var tidligere meget udbredt, men i dag er der en stigende tendens til blot at oprette et helt nyt testamente (hvor mange tilbagekalder det gamle testamente) i stedet for et kodicil.

Hos MinAdvokat.dk foreslår vi at oprette testamenter fremfor kodiciller.