Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Kodicil

En kodicil (ikke “et kodicil”) er et tillæg til et testamente og er undergivet de samme formkrav som et testamente.

Kodiciller var tidligere meget udbredt, men i dag er der en stigende tendens til blot at oprette et helt nyt testamente (hvor mange tilbagekalder det gamle testamente) i stedet for en kodicil. Derved forhindres også de fortolkningsproblemer, der kan opstå, når der er to virksomme testamentariske disposition – det oprindelige testamente og tillægget/kodicillen. 

Hos MinAdvokat.dk foreslår vi derfor typisk at oprette et nyt testamente frem for kodiciller.