Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Dødsfaldssæreje

Dødsfaldssæreje er en særejetype, hvor der er fælleseje i ægteskabet, men der bliver særeje ved en ægtefælles død. Dødsfaldssæreje er en ulovlig særejetype, og er ikke gyldig efter dansk ret, hvilket blev fastslået ved en højesteretsdom i 1991 (U 1991.125 H).