Ordbog: Descendent

En descendent er i arveretlig terminologi et udtryk for en slægtning i nedstigende linje, eksempelvis et barn eller barnebarn. Det modsatte af en descendent er en ascendent.