Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Boopgørelse

En boopgørelse er en opgørelse over et dødsbos aktiver (rede penge eller ting med en positiv værdi) og passiver (gæld). Boopgørelsen omfatter også boets indtægter og udgifter i perioden fra dødsdagen og frem til skæringsdagen. Denne periode kaldes “boperioden”.

En lignende boopgørelse foretages i forbindelse med et dødsbo, hvor der skal udredes arv.