Ordbog: Bodelingsoverenskomst

Ved en bodelingsoverenskomst forstås en aftale mellem to ægtefæller, hvor det imellem parterne aftales, hvordan fællesboet skal deles i tilfælde af separation eller skilsmisse. Hvis der ikke er indgået en bodelingsoverenskomst vil de almindelige regler i Fællesboskifteloven blandt andre love blive fulgt.

Det er muligt at aftale særeje, og derved undvige det almindelige formuefællesskab, ved at oprette en ægtepagt.