Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Boafgift

Ved boafgift forstås en afgift til staten på 15 % af et dødsbos nettobeholdning (positiv formue fratrukket gæld). Læs mere om boafgift her.

Ved arvinger, der ikke enten af ascendenter eller descendenter skal der ydermere betales tillægsboafgift på 25 %. Dette bringer den samlede boafgift for sådanne arvinger op på 36,25 %. Tvangsarvinger, ens ægtefælle og ens børn, samt visse velgørende organisationer betaler som de eneste ikke boafgift.

“Boafgift” er det nye ord, der erstatter det gamle “arveafgift” – men begge ord bruges i dag i flæng og kan nærmest betegnes som synonymer.