Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Begunstiget

En begunstiget er en person, som ifølge en begunstigelsesklausul skal have livs- eller ulykkesforsikringssummen eller kapital- eller ratepensionen udbetalt. Den begunstigede vil ofte være den nærmeste familie, men det er værd at tjekke ens forsikringspolicer, såfremt man er i tvivl og i tide ændre disse om nødvendigt.

En begunstiget kan gå bort før den begunstigende. Dette skal der også tages hensyn til i begunstigelsesklausulen.