Ordbog: Begunstigelsesklausul

En begunstigelsesklausul er en bestemmelse i en livs- eller ulykkeforsikring eller en kapital- eller ratepension, som regulerer, hvem der skal have beløbet udbetalt ved henholdsvis den forsikredes eller kontohaverens død.