Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Ordbog: Båndlagt arv eller gave

Hvis en arv eller en gave er båndlagt, er modtageren forhindret i at disponere over midlerne, idet disse forvaltes (indsættes på en konto) i et forvaltningsinstitut. Man kan træffe bestemmelse om båndlæggelse ved oprettelse af et testamente eller gavebrev. For så vidt angår tvangsarven, kan denne dog kun båndlægges til modtageren fylder 25 år.

Tvangsarvinger er nulevende ægtefælle samt børn. Ægtefælles eventuelle særbørn er ikke tvangsarvinger; det er kun ens egne, biologiske børn samt adopterede børn.