Ordbog: Ascendent

En ascendent er i arveretlig terminologi et udtryk for en slægtning i opstigende linje, eksempelvis en forælder eller bedsteforælder. Det modsatte af en ascendent er en descendent.