Ring tlf. 8618 6846 (kl. 9-16)

Nærmeste pårørende i pensioner og forsikringer

Hvem er begunstiget som ”nærmeste pårørende” i dine pensioner og forsikringer?

Nogen tror, at ugifte samlevende automatisk bliver betragtet som “nærmeste pårørende” på samtlige livsforsikringer og pensioner fra 1.1.2008.

Andre tror, at ugifte slet ikke er automatisk begunstigede på nogen forsikringer eller pensioner.

Begge grupper tager fejl.

“Nærmeste pårørende” blev ændret pr. 1.1.2008:

Har man ikke udtrykkeligt indsat nogen som begunstiget på sin forsikring/ pension, vil mange forsikringer have en standardbegunstigelsesklausul, hvorefter ”nærmeste pårørende” er begunstiget. Fra 1.1.2008 er dette princip blevet lovfæstet, således at ”nærmeste pårørende” vil være begunstiget, hvis der ikke udtrykkeligt er indsat nogen som begunstiget. Ugifte samlevende vil under visse betingelser blive omfattet af ”nærmeste pårørende”.

Dette gælder dog kun nye forsikringer/pensioner oprettet efter 1.1.2008.

”Nærmeste pårørende” før 1.1.2008:
(dvs. eksisterende begunstigelsesklausuler)
”Nærmeste pårørende” i dag:
(dvs. begunstigelser oprettet efter 1.1.2008)
1.       Ægtefælle/registreret partner2.       Livsarvinger

3.       Arvinger i henhold til testamente

4.       Øvrige legale arvinger (forældrelinien eller bedsteforældrelinien)

1.      Ægtefælle/registreret partner2.      Samlever i fast forhold, dvs.:

hvis de ved dødsfaldet bor sammen, og

hvis de

enten har/har haft/venter barn

eller har boet sammen i de sidste to år før dødsfaldet.

3.       Livsarvinger

4.       Arvinger i henhold til testamente

5.       Øvrige legale arvinger (forældrelinien eller bedsteforældrelinien)

Det er stadig nødvendigt at indsætte ens samlever som navngiven begunstiget på pensioner/forsikringer, der er oprettet før 1.1.2008.

På eksisterende pensioner og forsikringer fra før 1.1.2008 ændres begunstigelsesklausulerne ikke, da folk ved oprettelsen af pensionen/forsikringen (f.eks. i 2002) ikke kunne påregne, at denne klausul ville dække samlevere. Folketinget har ikke turdet ændre på disse forventninger ved lov.

Med andre ord: Hvis du ønsker at din samlever skal have dødsfaldssummer udbetalt, hvis du skulle dø først, skal du indsætte din samlever som begunstiget i alle de eventuelle kapital- og ratepensioner, ATP samt i dine eventuelle ulykkes- og livsforsikringer, som du måtte have oprettet før 1.1.2008.

Hvad, hvis man ikke ønsker, at ens samlever skal have forsikringer og pensioner udbetalt ved ens død?

Ugifte samlevende, der IKKE ønsker at sikre hinanden bedst muligt, bør i pensioner og forsikringer, som de opretter efter 1.1.2008, sørge for at indsætte andre som navngivne begunstigede.

Kontakt dit forsikringsselskab/pensionskasse/ATP og hør mere om, hvorledes du skriftligt indsætter en begunstiget.

Ulrik Grønborg

Ulrik Grønborg

Advokat med speciale i familie- og arveret.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Om advokaten