Min kommende mand har særbørn – skal vi have ægtepagt eller testamente?

Jeg kan læse på jeres hjemmeside, at man kan få gratis råd om hvad der er bedst at oprette (ægtepagt eller testamente) inden man bestiller dette hos jer.
Min kæreste og jeg har købt hus sammen, og vi skal giftes. Vi ønsker at lave særeje på den “formue” vi hver især har haft med os, så vi hver især får det med vi har lagt i huset, og derefter deler resten af husets værdi. Hvilket dokument skal vi oprette?

SVAR:

Det er en ægtepagt, du dér beskriver. Et ægteskab kan (generelt set) stoppe på to måder – enten ved skilsmisse eller ved den enes død. Testamenter regulerer midlernes fordeling ved død, mens ægtepagter primært regulerer “skilsmissesituationen” og det er en sådan, I skal oprette.

En mulighed ville være, at I fik brøkdelssæreje, således at en vis procentdel af jeres respektive formuer var særeje? Det er også muligt at få særeje om en del af friværdien i ejendommen.

Vi har hørt fra mange at vi sikrer den længstlevende bedst ved at blive gift, også selvom min mand har særbørn, er det korrekt? 

SVAR:

I sikrer den længstlevende bedre ved at gifte jer, end ved at være ugifte, så rådet er ikke helt forkert – I får f.eks. arveret til 1/2 af den andens formue, mens ugifte ikke har nogen automatisk arveret. Et testamente er dog absolut også påkrævet, hvis I vil sikre hinanden bedst muligt, når den ene part har særbørn. Med et testamente kan du efter vielsen beholde 15/16 (93,75%) af den samlede formue, hvis din mand dør før dig.

Du kan derudover beholde dine egne særejeformue, hvis I vælger at oprette en ægtepagt.

Man kan godt oprette testamente allerede nu, hvor der tages højde for de varslede ændringer i arveloven.

I kan oprette testamente og ægtepagt via det intelligente spørgeskema. Vi skræddersyr et udkast på baggrund af jeres indtastede ønsker, og sender udkastet til jer med posten. Herefter tager vi en snak pr. telefon til afklaring af evt. spørgsmål, rettelser og kommentarer, som I måtte have. Prisen er kr. 3.250 inkl. moms. for en ægtepagt og kr. 3.250 for et testamente – der er dog en rabat ved samtidig bestilling, således at den samlede pris bliver kr. 6.000.

Dertil kommer statens tinglysningsgebyr for ægtepagten på kr. 1.660. Når testamentet skal underskrives hos notaren, er der et notargebyr kr. 300.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg

Vidste du dette?