Hvorfor lave et gavebrev?

Der er mange gode grunde til at oprette et gavebrev, når man giver pengegaver - også selvom gaven er under afgiftsgrænsen.

Pengegave til børn


Hvad er et gavebrev?

Et gavebrev er en skriftlig erklæring med vilkår for gaven.
Ved oprettelse af et gavebrev kan det eksempelvis bestemmes, at gaven skal tilhøre modtageren som særeje. Gavebrevet skal oprettes senest samtidig med gavens givelse.

Hvad opnår du ved at få lavet et skriftligt gavebrev?

Et gavebrev sikrer, at gaven kan dokumenteres overfor SKAT og andre relevante myndigheder og personer. Derved forebygges misforståelser om, hvorvidt der var tale om en gave eller andet.

Skal gaven være særeje for modtageren (så gaven ikke skal deles ved en evt. skilsmisse), er det også væsentligt, at modtageren kan fremvise et gavebrev med en klausul om særeje. Særeje for gaver er beskrevet nærmere nedenfor.

Hvad må man give i gave uden at det udløser gaveafgift?

Sædvanlige julegaver, fødselsdagsgaver m.v. er ikke afgiftspligtige – men giver du større gaver, er hovedreglen, at der skal betales gaveafgift.
Hvis du holder gavmildheden under en bestemt beløbsgrænse, er gaven dog fritaget for gaveafgift.
Grænsen for afgift er forskellig, alt efter hvem der er gavens modtager – du må således give større gaver til dine børn end til eksempelvis dine svigerbørn, uden at det udløser gaveafgift.

I 2018 er beløbsgrænsen henholdsvis 64.300 kr. for børn og 22.500 kr. for svigerbørn. Her kan du se alle satserne for gaveafgift.

Hvad skal man gøre, hvis man ønsker, at gaven skal være særeje for modtageren?

Nogle gavegivere ønsker, at gaven til modtageren skal holdes udenfor deling, hvis modtageren senere måtte blive separeret/skilt. Det kræver, at der oprettes et gavebrev.
Ved oprettelse af et gavebrev kan det bestemmes, at gaven skal tilhøre modtageren som enten kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje. Gavebrevet skal oprettes senest samtidig med gavens givelse.

Man kan også indsætte andre vilkår for gaven – eksempelvis at den skal være båndlagt, så gaven ikke kan anvendes før modtageren eksempelvis er fyldt 25 år. Dette kan advokaten rådgive dig nærmere om.

Hvis man vil give en gave, der er større end det afgiftsfri beløb – hvad skal man så betale i gaveafgift?

Gaveafgiftens størrelse afhænger af relationen mellem modtageren og giveren. Børn betaler eksempelvis 15% i gaveafgift, hvis de får gaver fra deres forældre (og gaven overstiger det afgiftsfri beløb).

Her er en artikel om gaveafgiftens størrelse.

Vil man give store gaver, vælger mange i stedet at udlåne pengene til modtageren i stedet. Lån udløser nemlig ikke gaveafgift. Vi kan hjælpe med at lave et gældsbrev om et rentefrit familielån.


Eksempel:

En far giver sin datter 300.000 kr. Det medfører en gaveafgift på 15% af den del af beløbet, der overstiger det afgiftsfri grundbeløb.

Såfremt faren i stedet udlåner 300.000 kr. til sin datter, udløser det ingen gaveafgift – fordi der er tale om et lån, som skal tilbagebetales. Faren har ret til at give årlige gaver til sin datter og ad den vej nedbringe hendes gæld. Vælger faderen at give afgiftsfri gaver i flere år, vil datteren efter 4-5 år være gældfri. Det er hvert år op til faren, hvorvidt han vil give gaver i form af afdrag (igen) eller ej.

Hvad er forskellen mellem et rentefrit lån og en gave?

Ved et rentefrit familielån skal pengene betales tilbage (hvis de ikke på et senere tidspunkt er eftergivet). Ved en gave skal pengene af gode grunde ikke betales tilbage.

Skal man lave et gavebrev hvert år, hvis man vil give gaver flere år i træk?

Ja, man skal hvert år lave et gavebrev. Giver man modtageren et løfte om, at der vil blive givet gaver hvert år, anses den samlede gave for at være ydet, da gaveløftet blev givet til modtageren. De samlede gaver bliver derfor – sandsynligvis – gaveafgiftspligtige det år, hvor løftet blev givet.

Hvad får du med i prisen, når du bestiller et gavebrev?

Når du bestiller et gavebrev, laver advokaten et gavebrev, som du evt. kan få gennemgået telefonisk. Når du er enig i gavebrevets formulering får de du det endelige gavebrev, parat til underskrift.

Du får samtidig et ”ekstra” gavebrev, som du kan benytte, såfremt du engang i fremtiden atter måtte ønske at give gaver igen. Prisen er 1.250 kr. inkl. moms.

Du kan gå videre og bestille gavebrevet her >>

Vidste du dette?