Hvordan sikrer vi hinanden bedst muligt ved dødsfald, når vi hver især har et særbarn?

Hej, vi er et ægtepar med to fællesbørn og hver især et særbarn.

Vi vil gerne sikre hinanden bedst muligt ved et evt. dødsfald, således at den overlevende kan blive boende uden at skulle fylde tomme lommer hos den andens særbarn, og således at alle ungerne i sidste ende arver præcist det samme.

Vi er bekendt med at det kræver særbørnenes samtykke, da de begge er myndige.

Vi kunne imidlertid komme ud for at den ene af børnene ikke var særlig velvillig indstillet.

Hvad gør man?

Svar:

I kan oprette et såkaldt ligedelingstestamente, hvor I testerer mest muligt til den længstlevende, hvis boet skal skiftes i længstlevendes levende live. I så fald vil den af jer, der bliver længstlevende, på et skifte få 15/16 (93,75%) af jeres fællesformue, og førstafdødes 3 børn vil hver deres tvangsarv på 1/48 af fællesformuen. 

Testamentet indeholder desuden bestemmelser, der sikrer en ligelig fordeling af arven ved længstlevendes død, uanset om længstlevende sidder i uskiftet bo til sin død eller ej, og uanset hvem af jer, der bliver længstlevende.

Det normale vil enten være, at alle 4 børn hver skal arve 1/4 (25%) af det samlede fællesbo (såkaldt lige deling pr. hoved), eller at halvdelen skal tilfalde førstafdødes og halvdelen længstlevendes livsarvinger (lige deling pr. slægtsgren). Ved den sidstnævnte løsning, der svarer til fordelingen af arven, hvis længstlevende sidder i uskiftet bo til sin død, vil fællesbørnene arve 1/3 (33%) hver, mens særbørnene hver arver 1/6 (16,7%).

Testamentet gøres normalt uigenkaldeligt for længstlevende i forhold til de af førstafdødes særbørn, som har samtykket i uskiftet bo.

Langt de fleste ligedelingstestamenter indeholder desuden bestemmelser om, at arv og forsikringssummer og pensioner skal tilhøre livsarvingerne som kombinationssæreje eller fuldstændigt særeje, og at arv og forsikringssummer og pensioner til længstlevende skal tilhøre denne som fuldstændigt særeje

Når testamentet er underskrevet, beder I særbørnene om at underskrive forhåndssamtykkeerklæringer til at længstlevende kan sidde i uskiftet bo.

Ovenstående dokumenter kan med fordel oprettes online med advokatbistand på www.minadvokat.dk, hvor tilsvarende testamenter  oprettes hver dag.

Med venlig hilsen

Jørgen U. Grønborg

Vidste du dette?