Hvordan bliver min kone tinglyst eneejer af huset?

Hej Ulrik Grønborg,

Vi er et ægtepar, der ejer vores hus sammen. Hvad koster det at få ændret tingbogen, således at det ikke længere er os begge, der er registrerede som ejere, men kun den ene af os?

Vi vil gerne have, at Hanne kommer til at eje huset 100 %.

Med venlig hilsen

Mogens og Hanne

Svar:

Når der skal ændres på ejerforholdene, skal der tinglyses et overdragelsesdokument, d.v.s. et skøde, en gaveægtepagt eller en overdragelseserklæring.

Du nævner ikke noget om baggrunden for, at I ønsker at ophæve samejet om ejendommen? Bemærk, at en overdragelse ikke nødvendigvis skal respekteres af Mogens eventuelle nuværende kreditorer – hvis du vil høre mere, kan du kontakte os.

Mellem ægtefæller bør overdragelsen af ejendommen ske ved en gaveægtepagt, der skal tinglyses såvel i Personbogen som på ejendommens blad i tingbogen.

Et skøde sjældent relevant

Et skøde er efter min erfaring sjældent det korrekte dokument at lave (medmindre det da suppleres med en gaveægtepagt). Kun hvis der undtagelsesvis ikke er tale om noget gavemoment i forbindelse med overdragelsen, men at Hanne betaler ”fuld pris” for andelen – altså den aktuelle handelsværdi – kan overdragelse evt. også ske ved et almindeligt skøde. Hvis I ikke var gift, ville der ligeledes være tale om et almindeligt skøde.

Gaveægtepagt anvendes (næsten) altid mellem ægtefæller, da der oftest er et-eller-andet gavemoment ved overdragelser mellem ægtefæller – og gaver mellem ægtefæller kræver gaveægtepagt for at skulle respekteres af f.eks. mandens kreditorer.

Tinglysningsafgiften

Under alle omstændigheder skal der betales en tinglysningsafgift på kr. 1.660 i grundafgift, hvortil kommer værdiafgiften på 0,6% af andelens pris (eller af minimum halvdelen af seneste off. ejendomsværdi).

 

Eksempel: Hvis prisen for halvdelen af ejendommen er kr. 800.000, udgør tinglysningsafgiften til Tingbogen således kr. 1.660 + kr. 4.800 eller i alt kr. 6.460.Hertil kommer yderligere en fast afgift på kr. 1.660, hvis der er tale om gaveægtepagt, der jo også tinglyses i Personbogen.

 

 

 

Lav tinglysningsafgift, hvis I samtidig får særeje

Det skal nævnes, at såfremt ægtefællerne i forbindelse med oprettelsen af gaveægtepagt samtidig vælger at opløse deres formuefællesskab helt med oprettelse af særeje for hele formuen, betales der alene de faste afgifter, d.v.s. i alt kr. 3.320 i tinglysningsafgifter. (På linje hermed betales der ved en overdragelsesaftale i forbindelse med separation eller skilsmisse også kun fast afgift på kr. 1.660.)

En ophævelse af formuefællesskab vil dog have den virkning, at ægtefællerne hver især giver afkald på ved en evt. senere separation/skilsmisse at få boslod af den andens formue – det er således noget, der skal  overvejes særdeles grundigt. Det ville være aldeles uforsigtigt at oprette særeje samtidig med gaveoverdragelsen alene med det formål at spare nogle tusinder i tinglysningsafgift – se mere om dette problem i dette svar.

Ved bestilling via MinAdvokat.dk udgør advokathonoraret for oprettelse og tinglysning af en gaveægtepagt om fast ejendom kr. 4.250 inkl. moms.

Med venlig hilsen

Ulrik Grønborg

Vidste du dette?