Fejl og forglemmelser fra praksis

Nedenfor har vi gennemgået nogle af de fejl og forglemmelser, vi er stødt på i testamenter (som andre har skrevet)

1) Livsarvinger (uklar formulering)

2) Uklogt at nævne i testamente (men klart nok)

3) Mindre afgørende fejl (men stadig fejl)

4) Advokattvang

5) Bobestyrer

6) Ikke gyldigt

7) Fortolkning

8) Sjusk

9) Dødsfaldsrække overset

Livsarvinger

Subsidiære arvinger -dvs. hvem der skal være arvinger i anden række, kan være uklart formuleret.

Hall of Shame 1

Hall of Shame 2

Bør ikke stå i testamente

Formålsbestemmelser er i bedste fald overflødige gentagelser af, hvad der allerede står i testamentet – i værste fald kan de være misvisende og skabe grobund for senere arvestrid. For hvis formålsbestemmelsen ikke stemmer overens med resten af testamentet – er det så formålsbestemmelsen eller testamentets juridiske bestemmelser, der bedst afspejler afdødes ønsker?

Hall of Shame 3

Hall of Shame 25

Begravelsesønsker i selve testamentet er en dårlig idé. Ofte bliver testamentet først fundet efter, at begravelsen har fundet sted.Hall of Shame 4 Hall of Shame 5

Advokattvang

Advokattvang ved senere ændring af testamentet.Hall of Shame 6

Bobestyrer

Krav om bobestyrer – også selvom arvingerne kan blive enige om et privat skifte.Hall of Shame 10 Bobestyrer kan forhindre et privat skifte.Hall of Shame 11 Bobestyrer kan forhindre et privat skifte.Hall of Shame 12

Ikke gyldigt

Nogle gange er der bestemmelser, der er decideret ugyldige.Hall of Shame 13 Hall of Shame 14 Hall of Shame 15 Hall of Shame 16 Hall of Shame 17

Fortolkning

Nogle gange er bestemmelser indholdsmæssigt uklare.Hall of Shame 18

Sjusk

Nogle gange er der tydelige misforståelser af reglerne – eller sætninger som er dårligt formulerede.Hall of Shame 19 Hall of Shame 20 Hall of Shame 21

Dødsfaldsrækkefølge overset

Manglende stillingtagen til arven efter længstlevendeHall of Shame 22 Hall of Shame 23 Hall of Shame 24

 

Vidste du dette?