Gaveoverdragelse

Ønsker du at overdrage en del eller hele din ejendom til din ægtefælle? Hos MinAdvokat.dk er prisen fast og I kender den fra starten.

Prisen for udarbejdelse for gaveoverdragelse inkluderer:

 

  • Udarbejdelsen af udkast til gaveoverdragelse
  • Fremsendelse af udkast til gennemsyn
  • Telefonmøde efter jeres ønske
  • Samtlige nødvendige finpudsninger, indtil udkastet til overdragelsen er i overensstemmelse med jeres ønsker
  • Fremsendelse af færdigt udkast til overdragelsesaftale med henblik på jeres underskrift
  • Bistand med ekspedition af den digitale tinglysning af ægtepagt ved Tinglysningsretten
  • Udfærdigelse af “tinglysningsfuldmagt”, såfremt I ikke begge har NemID        


Samlet kr. 3.250,00 inkl. moms 

Hertil kommer tinglysningsafgiften til staten. Der skal betales tinglysningsafgift, 1.660,00 kroner samt en værdiafgift på 0,6 % af det overdragnes værdi.

Nedenfor er tinglysning og afgifter uddybet:

Gaveoverdragelser af fast ejendom skal tinglyses

En gaveoverdragelse skal tinglyses i Tingbogen. Et typeeksempel på dette er, hvis manden overdrager sin halvpart af boligen til sin kone.

For tinglysning i Tingbogen betales yderligere 1.660 kr. i fast afgift, samt et gebyr på 0,6 % af det overdragnes værdi.

Eksempel: Manden overdrager sit hus til sin kone. Huset har en værdi på 1 million kroner.

 

I dette tilfælde skal der betales 1.160,00 kroner i fast afgift
+ 6.000,00 kroner (0,6 % af 1 million kroner) i værdiafgift,
i alt 9.320,00 kroner i tinglysningsafgift.

(Værdiafgiften rundes ned til nærmeste hundrede. De faste afgift afrundes ikke)  

Såfremt overdragelsen vedrører et halvt hus, baseres værdiafgiften på halvdelen af husets værdi.

Hvis gaveoverdragelsen vedrører andet end fast ejendom, kræver det ikke tinglysning.

Tinglysningsafgiften skal betales ud over advokathonoraret.

Såfremt I ophæver formuefællesskabet samtidig med at gaven overdrages, er afgiften lavere – men ….

Værdiafgiften på 0,6% af overdragelsessummen bortfalder, såfremt du opretter rent særeje samtidig med gaveoverdragelsen, jf. tinglysningsafgiftslovens § 10. Man bør dog absolut ikke oprette særeje i sit ægteskab udelukkende for at opnå en kortsigtet afgiftsbesparelse. Den ene part kan komme til at stå økonomisk meget ringe i tilfælde af separation/skilsmisse!

Kontakt os, såfremt du ønsker mere forklaring herom.


Mere information

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte
Advokat Ulrik Grønborg
Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S,
Ryesgade 31,
8000 Aarhus C.

Tlf. 8618 6846
e-mail: ug@minadvokat.dk

Vidste du dette?