Vi er klar til at hjælpe dig

Med Min Advokat får du:

Bestil din aegtepagt i dag

headerarrow

Bestil gaveægtepagt

https://aegtepagt.minadvokat.dk/

Vi skal snart giftes

https://aegtepagt.minadvokat.dk/

Vi er gift

Gaveægtepagt


Når man er udover lejlighedsgaveniveau (fødselsdagsgaver, julegaver m.v.) skal større gaver mellem ægtefæller som hovedregel anføres i en gaveægtepagt for at være gyldige. Det gælder, uanset om gaven skal være modtagerens fælleseje eller særeje.

Fra hovedreglen om, at der kræves gaveægtepagt ved gaver mellem ægtefæller, gælder der flere undtagelser:

  1. Du kan uden ægtepagt give din ægtefælle sædvanlige gaver, hvis værdi ikke står i misforhold til dine kår. Sædvanlige fødselsdags- og julegaver kræver således ikke ægtepagt, men vi kan desværre ikke præcist fortælle dig, hvor store fødselsdagsgaver og julegaver du gyldigt kan give din ægtefælle uden gaveægtepagt, da det afhænger af en konkret bedømmelse af din samlede økonomi. Står gavens værdi i misforhold til dine kår, bliver gaven ugyldig – ikke blot i forhold til dine kreditorer, men også i jeres indbyrdes forhold.Du kan med andre ord kræve gaven tilbage – hvis du tør!
  2. Du kan uden ægtepagt overføre indtil halvdelen af et års overskud til din ægtefælle. Ved overskud forstås samtlige dine indtægter med fradrag af årets skat og med fradrag af årets forbrug, og reglen – som ofte kaldes tantiemereglen – kan ikke bruges, hvis du løbende bruger alt, hvad du tjener efter skat – og det gør som bekendt de fleste.Hvis du vil anvende overskudsdelingsreglen skal delingen finde sted inden udløbet af det følgende indkomstår, og overdragelsen har kun gyldighed mod dine kreditorer, dersom du i et af dig underskrevet dokument har angivet overskuddets størrelse og tillige har beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække dine gældsforpligtelser.

Gaver – og dine kreditorer

Hvis du har givet din ægtefælle en gave ved en gyldig ægtepagt, kan dine daværende kreditorer alligevel holde sig til din ægtefælle for et beløb svarende til gavens værdi, medmindre du beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække dine gældsforpligtelser. Der gælder ingen tidsfrister i denne beskyttelsesregel for dine kreditorer, og du skal derfor i tide gennemtænke ejerforholdene til familiens ejendele.

Eksempel: Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, mens din ægtefælle er lønmodtager, er det klogt, at I indretter jer således, at huset, sommerhuset, bilen osv. tilhører din ægtefælles bodel, dvs. er købt og betalt af din ægtefælle.

Skulle din erhvervsvirksomhed senere gå dårligt, vil dine kreditorer ikke kunne gøre udlæg i de ejendele, der gyldigt tilhører din ægtefælle, og går du konkurs, kan konkursboet heller ikke forgribe sig på din ægtefælles ejendele. Er huset, bilen osv. allerede købt i dit navn, kan du ved en gaveægtepagt overføre ejendelene til din ægtefælle, og på den måde opnå den ønskede beskyttelse mod dine kreditorer, men det er yderst vigtigt, at ægtepagten oprettes og tinglyses på et tidspunkt, hvor du fortsat er solvent.

Ellers vil dine kreditorer kunne holde sig til din ægtefælle for et beløb svarende til gavens værdi. Går du konkurs, kan gaver ydet inden for de sidste 2 år før konkursen omstødes af konkursboet, medmindre du hverken var eller blev insolvent ved gavens fuldbyrdelse.


Om priser for gaveægtepagter

Prisen for en gaveægtepagt er kr. 3.250,00 inkl.moms.

Hvis ægtepagten omfatter overdragelse af fast ejendom mellem jer, udgør advokathonoraret en fast priskr. 4.250,00 inkl. moms, da der er yderligere papirarbejde og ekspedition, der skal udføres i forbindelse med tinglysning:

Gaveægtepagter om fast ejendom skal tinglyses to steder

Gaveægtepagter skal tinglyses i både Den Digitale Personbog og i Den Digitale Tingbog, når gaven omhandler fast ejendom. Et typeeksempel på dette er, hvis manden overdrager sin halvpart af boligen til sin kone.

Når ægtepagten tinglyses, skal der betales en fast afgift til staten på 1.660,00 kroner – såkaldt “tinglysningsafgift”.

Hvis der er tale om en overdragelse, der vedrører fast ejendom, skal der betales to gange tinglysningsafgift, dvs. 3.320,00 kroner samt et gebyr på 0,6 % af det overdragnes værdi.

Eksempel: Manden overdrager sit hus til sin kone. Huset har en værdi på 1 million kroner.

I dette tilfælde skal der betales 3.320,00 kroner i fast afgift
+ 6.000,00 kroner (0,6 % af 1 million kroner) i værdiafgift,
i alt 9.320,00 kroner i tinglysningsafgift.

(Værdiafgiften rundes ned til nærmeste hundrede, ikke den faste afgift)  

Hvis gaveoverdragelsen vedrører andet end fast ejendom, skal tinglysning alene ske i Den Digitale Personbog, og der skal derfor alene betales én tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgiften skal betales ud over advokathonoraret.


Værdiafgiften på 0,6% af overdragelsessummen bortfalder dog, såfremt du opretter rent særeje samtidig med gaveoverdragelsen, jf. tinglysningsafgiftslovens § 10. Man bør dog absolut ikke oprette særeje i sit ægteskab udelukkende for at opnå en kortsigtet afgiftsbesparelse.

Kontakt os, såfremt du ønsker mere forklaring herom.

Vidste du dette?