Gaveoverdragelse


Efter lov om ægtefællers økonomiske forhold trådte i kraft d. 01.01.2018 er det ikke længere påkrævet, at man opretter ægtepagt, når man giver en gave til sin ægtefælle.

Hvis gaven omfatter fast ejendom, er det imidlertid stadigvæk nødvendigt at oprette en overdragelsesaftale, der skal tinglyses i Tingbogen.

Såfremt gaven skal være særeje, er det ligeledes påkrævet, at der oprettes en ægtepagt herom.

Prisen for en gaveoverdragelse af fast ejendom er kr. 3.250,00 inkl.moms.

Skal gaven være særeje, skal gaveægtepagten tinglyses i Personbogen, og der skal betales et gebyr på kr. 1.660,00 til staten.

Gaveoverdragelse om fast ejendom skal tinglyses

 

En gaveoverdragelse skal tinglyses i Den Digitale Tingbog, når gaven omhandler fast ejendom. Et typeeksempel på dette er, hvis manden overdrager sin halvpart af boligen til sin kone.

Når ægtepagten tinglyses, skal der betales en fast afgift til staten på 1.660,00 kroner – såkaldt “tinglysningsafgift” samt et gebyr på 0,6 % af det overdragnes værdi.

Eksempel: Manden overdrager sit hus til sin kone. Huset har en værdi på 1 million kroner.

I dette tilfælde skal der betales 1.660,00 kroner i fast afgift
+ 6.000,00 kroner (0,6 % af 1 million kroner) i værdiafgift,
i alt 7.620,00 kroner i tinglysningsafgift.

(Værdiafgiften rundes ned til nærmeste hundrede, ikke den faste afgift)  

Tinglysningsafgiften skal betales ud over advokathonoraret.


Værdiafgiften på 0,6% af overdragelsessummen bortfalder dog, såfremt du opretter rent særeje samtidig med gaveoverdragelsen, jf. tinglysningsafgiftslovens § 10. Man bør dog absolut ikke oprette særeje i sit ægteskab udelukkende for at opnå en kortsigtet afgiftsbesparelse.

Kontakt os, såfremt du ønsker mere forklaring herom.

Vidste du dette?